Majiteľ záhradky údajne odmietol vymeniť Ikarus 620. Presvedčí ho niekto?

16.08.2009 22:32

 

Tento Ikarus 620 objavil podpredseda KHA Bratislava Mikuláš Ivaško.  Objavený autobus,  evidenčné číslo 102,  mal by  byť Ikarus 620  zaradený v roku 1967 a vyradený v roku 1970 .
 

Po vyradení ho kúpil vodič DP Bratislava, ktorý ho z Bratislavy odviezol domov a uložil do stodoly Účel kúpi sa nám nepodaril zistiť. Súčasný majiteľ, nám prezradil, že autobus  viac ako dvadsať rokov stál  v stodole a kúpil ho za účelom využitia, ako sklad  na, záhrade.Nevýhodou a možno aj neochotou súčasného majiteľa je, že z jednej strany je autobus „zamurovaný“.

 

Po získaní informácií o tomto bratislavskom autobuse sme ju spolu s miestom, kde sa autobus nachádza  odovzdali pracovníkom DP Bratislava, ktorí sa starajú  o ich historické vozidlá . Ich snahu, vymeniť tento autobus za iný s prísľubom dať záhradu do pôvodného stavu, súčasným majiteľ nebol ochotný  akceptovať.

Tak ostáva len veriť, že  majiteľ svoje stanovisko časom zmení.

 

Ikarus 620 s evidenčným číslom 102 by určite obohatil rozrastajúcu sa zbierku historických vozidiel DP Bratislava.

—————

Späť